Profil

PROFIL

O našej agentúre

SK


Vážené dámy, vážení páni,

ponúkame Vám stručnú informáciu o ponuke služieb a možnostiach spolupráce so spoločnosťou Eurocam. Už viac ako 14 rokov je spoločnosť Eurocam lídrom na trhu v poskytovaní služieb prenájmu televíznej prenosovej techniky.

Naše prenosové vozy sú vo vysokom technickom štandarde a spolu so skúseným technickým personálom garantujeme výrobu špičkovej športovej produkcie, záznamu z koncertu, zábavného programu, spoločenského eventu, alebo akejkoľvek inej multimediálnej či televíznej produkcie.

Vaše podujatie dokážeme zaznamenať alebo odvysielať v broadcastovej kvalite, ktorá zodpovedá technickým aj programovým štandardom pre vysielanie v televízii. Pri realizácii našich produkcii využívame služby skúsených profesionálov, ktorí sú združení v našej sesterskej firme – BAMAC, ktorá je jedinou špecializovanou profesnou agentúrou na Slovensku, združujúcou televíznych profesionálov.

Spoločnosť Eurocam poskytuje aj služby projektovej prípravy, technickej realizácie a inštalácie kamerových systémov a technológie pre profesionálnu TV produkciu.

Budeme radi, ak si prezriete našu prezentáciu a dáte nám možnosť konzultovať s Vami Vaše budúce tvorivé plány, projekty či zámery.

Tešíme sa na spoluprácu.

Team Eurocam & BAMAC 

EN


Dear Ladies and Gentlemen,

we would like to offer you brief information about our services and possibilities of cooperation with Eurocam. For more then 14 years, Eurocam has been a market leader in the provision of rental services for television broadcasting equipment.

Our OB Vans are of high standard and together with our experienced technical crew, we guarantee the production of top sport productions, concerts, entertainment programme, social events or any other multimedia or television production.

We can record and broadcast your event in broadcast quality, which is in accordance with the technical and programme standards for TV broadcasting. In our productions, we use experienced professionals, who belong with our subsidiary company – BAMAC. BAMAC is the only specialized agency in Slovakia to affiliate television professionals.

Eurocam also offers services in project preparation, technical realisation and installation of camera systems and technologies for a professional TV production

We will be glad if you take a look at our presentation and give us a chance to consult with you your future plans, projects or intentions.

We are looking forward to our cooperation.

Team Eurocam & BAMAC 

DE


Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bieten Ihnen einen kurzen Überblick über das Dienstleistungsangebot und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Eurocam. Seit mehr als 14 Jahren ist Eurocam Marktführer im Bereich Vermietung von Fernsehübertragungssystemen.

Unsere Übertragungswagen sind von hohem technischen Standard und zusammen mit erfahrenem technischen Personal garantieren wir die Produktion von erstklassigem Sport-, Konzert-, Unterhaltungs-, oder gesellschaftlichem Ereignis sowie jeder anderen Multimedia- oder Fernsehproduktion.

Wir können Ihre Veranstaltung in Übertragungsqualität aufzeichnen oder übertragen, die sowohl den technischen als auch programmtechnischen Standards für Fernsehübertragungen entspricht. Bei der Umsetzung unserer Produktion nutzen wir erfahrene Fachleute, die in unserer Tochtergesellschaft BAMAC, der einzigen spezialisierten Agentur in der Slowakei, die Fernsehprofis zusammenführt, zusammenarbeiten.

Eurocam bietet auch Dienstleistungen für die Projektvorbereitung, technische Implementierung und Installation von CCTV-Systemen und Technologien für professionelle TV-Produktion.

Wir freuen uns, wenn Sie sich unsere Präsentation anschauen und uns die Möglichkeit geben, Sie bei Ihren zukünftigen kreativen Plänen, Projekten oder Absichten zu unterstützen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Team Eurocam & BAMAC

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o spoluprácu s našou agentúrou, napíšte nám.

BACKSTAGE
@eurocam_obvan

Sledujte nás online na Instagrame