Kontakt

KONTAKT

Eurocam spol. s r.o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka 33609/B; deň zápisu do OR: 16.04.1997

Sídlo: Drobného 27, 841 01 Bratislava
Poštová adresa: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Telefón: +421 2 6446 21 21

IČO: 3651 9766
DIČ: 2021391757
IČ DPH: SK2021391757
IBAN: SK 47 7500 0000 0008 0211 4413
Číslo účtu: 802114413/7500, ČSOB a.s.

E-mail: prenosy@eurocam.sk

Mgr. Laco HALAMA

Managing Director
e-mail: laco@eurocam.sk
mobil: +421 903 793 130

Karol MAREŠ

Managing Director
e-mail: karol@eurocam.sk
mobil: +421 905 485 366

Petra FRONKO

Sales Manager
e-mail: petra@eurocam.sk
mobil: +421 915 691 092

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o spoluprácu s našou agentúrou, napíšte nám.